Sanacija sistema za odvodnjavanje Čikas 3

22/09/2019

Ukupna površina sliva Čikas iznosi 185,80 km². Ukupna dužina glavnog kanala je 21.050,00 m. Na kanalu postoji 25 propusta. Veliki deo mreže predstavlja neregulisani sistem vodotoka, naročito na uzvodnom delu, a na nizvodnom delu kanali su bili u većim vremenskim intervalima čišćeni . Ovim projektom je predviđeno da se izmulji 116.704,61 m³ materijala, odnosno 5,54 m³/m. U cilju osiguranja dna kanala ublažavanjem podužnih padova predviđeno je 18 kaskada i 1 brzotok

Copyright by Vodoprivredno privredno drustvo "Hidrosrem" doo 2019. Made by CNT