PODRUČJE DELOVANJA


Prostire se na središnjem delu Srema. Sa zapada granicom političke opštine Šid, sa severa vododelnicom Fruške Gore, sa istoka vododelnicom kanala Jelenci između katastarskih opština Hrtkovci – Platičevo, Ruma – Kraljevci i Irig – Neradin, do vododelnice Fruške Gore, te sa juga rekom Savom. Površina od 92.000 h, sa 1200 km kanala, 12 crpnih stanica (C.S. Bosut sa kapacitetom od 30m3/sec. najveća na Balkanu) od kojih su 3 gradske, tri akumalcije (Pavlovci, Borkovac i Vranjaš), šest drenažnih sistema (“Klještevica”, “Paljevine”, “Kurjakovac”, “Mali zabran”, “Htkovačka Draga”), pet sistema za navodnjavanje (Zlatar, Glac, Borkovac, Zagata) …


KARTA ?????


UVEĆAJ

KARTA SLIVOVI


UVEĆAJ

Copyright by Vodoprivredno privredno drustvo "Hidrosrem" doo 2019. Made by CNT