O NAMA


Po svojoj osnovnoj delatnosti DVP “Hidrosrem” obavlja poslove redovnog održavanja i obezbeđivanje funkcionisanja sistema za odvodnjavanje i zaštitnih vodoprivrednih objekata područja koje obuhvata Opštine Sremska Mitrovica, Ruma i Irig. Preduzeće broji 48 stalno zaposlenih radnika organizovanovanih u opštoj i tehničkoj službi. Poslove iz svoje osnovne vodoprivredne delatnosti na području srednjeg Srema, ovo preduzeće obavlja već više od osamdeset godina, od osnivanja prve Vodne zadruge 1924 god.

U okviru radova na održavanju sistema za zaštitu od štetnog dejstva voda prioritetna obaveza ovog preduzeća je zaštita od poplava usled unutrašnjih voda, dakle suvišnih površinskih i visokih podzemnih voda na celokupnom području. Poseban akcenat stavlja se na područje grada Sremske Mitrovice gde se obavljaju svi poslovi redovnog održavanja otvorene kanalske mreže atmosferske kanalizacije uz ostvarivanje pune funkcionalnosti gradskih crpnih stanica i neposredne saradnje sa Direkcijom za izgradnju grada i opštinskim štabom za odbranu od poplava . Radovi ove vrste podrazumevaju funkcionalne poslove organizovanja 24 – časovne službe čuvara i rukovaoca na devet područnih crpnih stanica kao i službe redovnog održavanja postrojenja pet crpnih stanica grada Sremske Mitrovice.

Ukupna slivna površina meliorativnog područja iznosi 92.600 ha sa ukupnom dužinom kanalske mreže od 1220 km. Područje koje obuhvata Opština Sremska Mitrovica održava se u celosti i njegova slivna površina iznosi 60.960 ha dakle, oko 65 % od ukupne površine meliorativnog područja.

Ovo vodoprivredno preduzeće obavlja poslove održavanja i funkcionisanja 1350 propusta na kanalima, 11 mostova, 457 kaskada kao i 1629 m zacevljenja same kanalske mreže.

Osim što odvode suvišnu površinsku i podzemnu vodu sa poljoprivrednog zemljišta počev od obronaka Fruške Gore, meliorativni – spojni kanali koji se nalaze u blizini naseljenih mesta povezani su sa uličnim odnosno putnim kanalima koji prolaze kroz naselja i zajedno sa njima vrše odvodnju suvišnih voda iz samog naselja do krajnjeg recipijenta, odnosno do reke Save.


Copyright by Vodoprivredno privredno drustvo "Hidrosrem" doo 2019. Made by CNT