Značajni radovi

Značajni radovi

 • Sanacija brane Borkovac,
 • Izgradnja obaloutvrde u Šabcu,
 • Izgradnja hidrotehničkih objekata na autoputu Horgoš-Feketić,
 • Sanacija svih propusta na pruzi Zg-Bg od Batrovaca do Inđije,
 • Građevinski objekti za crpna postrojenja na reci Savi od Hrtkovaca do Sremske Rače,
 • Izgradnja glavnog kolektora atmosferske kanalizacije,
 • Veliki most na kanalu Vrti na putu Kuzmin-Sremska Rača
 • Bosut detaljnije...
 • Krupanj detaljnije...
 • Radovi u Mačvanskoj Mitrovici detaljnije...
 • Prahovo detaljnije...
 • Regulacija reke Veternice detaljnije...
 • Rekonstrukcija kanala “Grgurevački” i “Sanča” K.O. Grgurevcidetaljnije...
 • Rekonstrukcija meliorativnih kanala “Lasica” i “Lasica 1” K.O. Kuzmindetaljnije...
 • Rekonstrukcija kanala “Mali Bogaz” K.O. Salaš Noćajskidetaljnije...
 • Rekonstrukcija kanala “Manđelos” K.O. Sremska Mitrovicadetaljnije...