Oprema i Objekati

Oprema i Objekti

Preduzeće od opreme i objekata poseduje:

  • tri hidroulučna bagera,
  • buldožer,
  • kamione,
  • vučni voz,
  • muljne pumpe geodetski instrumenti tarup za terupiranje šiblja, veker i sva ostala potrebna graževinska mehanizacija.
  • Prvi u Vojvodini Bager ''Liebhher'' sa sa rukom od 18 m, a krajem aprila dolazi ''Caterpilar'' takođe sa dugom rukom.
  • Prvi u Vojvodini imamo tarup, uskoro stiže i drugi.

Posedujemo i poslovno-radionički prostor na Voganjskom putu (460m2 izgrađenog i 10000m2 zemljišta) poslovno-radionički prostor u ulici Đure Danicica i direkcija u ulici Promenada.