Značajni radovi

Rekonstrukcija kanala “Manđelos” K.O. Sremska Mitrovica

Kanal “Manđelos” pripada slivu kanala “Istočno obodni” i položajno je izuzetno značajan, zato što u svojoj dužini od 17.457 m odvodi suvišnu vodu sa područja naselja Manđelos, zatim sa područja severno od grada Sremske Mitrovice i naselja Laćarak . Zbog velike dužine kanala, trenutno obezbeđenim sredstvima izvršena je rekonstrukcija njegovog najkritičnijeg dela koji odvodnjava područje severno od grada Sremske Mitrovice (od puta Sr. Mitrovica –Manđelos) i severno od naselja Laćarak, u dužini od 3902 m tj. od km. 3+832 do km. 7+734.

Ovaj deo kanala bilo je neophodno raditi zbog velike obraslosti štetnom vegetacijom i velikog zamuljenja usled koga je u periodima intenzivnih padavina dolazilo do plavljenja poljoprivrednih površina i obližnjih salaša.