Značajni radovi

Rekonstrukcija kanala “Mali Bogaz” K.O. Salaš Noćajski

Na osnovu zahteva Mesne zajednice Salaš Noćajski za rešavanjem višegodišnjeg problema odvodnjavanja suvišnih voda sa tog područja, izvršena je rekonstrukciju kanala “Mali Bogaz” u dužini od 1600 m.

Kanal je zbog velike obraslosti šibljem, prisustva odraslog drveća u kanalskom profilu i velikog zamuljenja izgubio svoju osnovnu funkciju odvodnjavanja. S toga se u periodima intenzivnih padavina i porasta nivoa podzemnih voda javljaju prevlaživanja i plavljenja poljoprivrednog zemljišta i nanosi šteta usevima sa smanjenjem prinosa.

Radovi će omogućiti efikasno odvođenje suvišnih voda preko kanala “Mali Bogaz” u kanal “Modran”