Značajni radovi

Rekonstrukcija kanala “Grgurevački” i “Sanča” K.O. Grgurevci

Kanal “Grgurevački” u svojoj ukupnoj dužini od 10 km i 511 m odvodi suvišnu vodu sa obronaka Fruške Gore, preko naselja Grgurevci do glavnog odvodnog kanala “Čikas” i dalje u krajnji recipijent reku Savu.

Ranijih godina, problem regulisanja bujičnih tokova sa Fruške Gore kroz naselje Grgurevci nije se mogao rešavati u celini zbog nedostatka finansijskih sredstava, već su se radile samo hitne intervencije u slučajevima plavljenja komunikacionih saobraćajnica u samom naselju. Ove godine, pomenuta saradnja opštinske uprave i javnog preduzeća omogućila je veći obim radova na kanalskoj mreži koji je obuhvatio kanal “Grgurevački” u dužini od 2.011 m, od km.8+500 odnosno od puta Veliki Radinci – Grgurevci do km. 10+511 i njegovu pritoku, kanal “Sanča” u dužini od 1473 m, od km. 2+827 do 4+300.

Radovi obuhvataju pripremne radove mašinskog suzbijanja štetne vegetacije sa sečenjem stabala i vađenjem panjeva u širini kanalskog pojasa, zatim mašinsko izmuljenje kanala sa ručnim izmuljenjem na mestima koja nisu pristupačna teškoj mehanizaciji, sa razastiranjem deponija iz iskopa i njihovim utovarom i transportom na mestima gde zbog objekata nije moguće izvršiti razastiranje. U okviru ovih radova vrši se i ručno čišćenje zamuljenih propusta od bujičnog i otpadnog nanosa.

Poboljšanje funcionisanja odvodne kanalske mreže, vrlo je značajno za stanovnike naselja Grgurevci zato što će se sprečiti plavljenja saobraćajnica, objekata i poljoprivrednih površina ovog područja.