Aktuelno

Aktuelno:

  1. Sanacija sistema za odvodnjavanje Čikas
  2. Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u stambenom naselju KPD u Sremskoj Mitrovici
  3. Sanacija odbrambene linije reke Save – leva obala Save od Hrtkovaca do Jamene km 176 + 000 – 172 + 000
  4. Sanacija desnoobalnog savskog nasipa na km 25 + 800, lokalitet ustave "Stojšića Bogaz"
  5. Sanacija ustave i crpne stanica "Bosut"

Sanacija sistema za odvodnjavanje Čikas

Ukupna površina sliva Čikas iznosi 185,80 km². Ukupna dužina glavnog kanala je 21.050,00 m. Na kanalu postoji 25 propusta. Veliki deo mreže predstavlja neregulisani sistem vodotoka, naročito na uzvodnom delu, a na nizvodnom delu kanali su bili u većim vremenskim intervalima čišćeni . Ovim projektom je predviđeno da se izmulji 116.704,61 m³ materijala, odnosno 5,54 m³/m. U cilju osiguranja dna kanala ublažavanjem podužnih padova predviđeno je 18 kaskada i 1 brzotok.

Kanal „ Čikas „ grad Sremska Mitrovica

Obraslost kanala pre mašinskog krčenja
Obraslost kanala pre mašinskog krčenja
Uništavanje rastinja na kanalu
Uništavanje rastinja na kanalu
Mašinski iskop kanala
Mašinski iskop kanala
Mašinsko krčenje kanala
Mašinsko krčenje kanala
Kaskade od kamena na kanalu Čikas
Kaskade od kamena na kanalu Čikas
Novi most na kanalu Čikas
Novi most na kanalu Čikas
Kaskade od kamena na kanalu Čikas
Kaskade od kamena na kanalu Čikas
Kaskade od kamena na kanalu Čikas
Kaskade od kamena na kanalu Čikas
Kaskade od kamena na kanalu Čikas
Kaskade od kamena na kanalu Čikas
Kaskade od kamena na kanalu Čikas

Na vrh

Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u stambenom naselju KPD u Sremskoj Mitrovici

Na vrh

Sanacija odbrambene linije reke Save – leva obala Save od Hrtkovaca do Jamene km 176 + 000 – 172 + 000

Na vrh

Sanacija desnoobalnog savskog nasipa na km 25 + 800, lokalitet ustave "Stojšića Bogaz"

 
Mašinski iskop kanala

Na vrh

Sanacija ustave i crpne stanica "Bosut"

CS. Bosut sa ustavom
CS. Bosut sa ustavom
Rešetka na CS Bosut
Rešetka na CS Bosut
Ustava na Bosutu
Ustava na Bosutu
Uzvodno od ustave na Bosutu
Uzvodno od ustave na Bosutu

Na vrh