O nama

O nama

Po svojoj osnovnoj delatnosti DVP “Hidrosrem” obavlja poslove redovnog održavanja i obezbeđivanje funkcionisanja sistema za odvodnjavanje i zaštitnih vodoprivrednih objekata područja koje obuhvata Opštine Sremska Mitrovica, Ruma i Irig. Preduzeće broji 48 stalno zaposlenih radnika organizovanovanih u opštoj i tehničkoj službi. Poslove iz svoje osnovne vodoprivredne delatnosti na području srednjeg Srema, ovo preduzeće obavlja već više od osamdeset godina, od osnivanja prve Vodne zadruge 1924 god.

U okviru radova na održavanju sistema za zaštitu od štetnog dejstva voda prioritetna obaveza ovog preduzeća je zaštita od poplava usled unutrašnjih voda, dakle suvišnih površinskih i visokih podzemnih voda na celokupnom području. Poseban akcenat stavlja se na područje grada Sremske Mitrovice gde se obavljaju svi poslovi redovnog održavanja otvorene kanalske mreže atmosferske kanalizacije uz ostvarivanje pune funkcionalnosti gradskih crpnih stanica i neposredne saradnje sa Direkcijom za izgradnju grada i opštinskim štabom za odbranu od poplava . Radovi ove vrste podrazumevaju funkcionalne poslove organizovanja 24 - časovne službe čuvara i rukovaoca na devet područnih crpnih stanica kao i službe redovnog održavanja postrojenja pet crpnih stanica grada Sremske Mitrovice.

Ukupna slivna površina meliorativnog područja iznosi 92.600 ha sa ukupnom dužinom kanalske mreže od 1220 km. Područje koje obuhvata Opština Sremska Mitrovica održava se u celosti i njegova slivna površina iznosi 60.960 ha dakle, oko 65 % od ukupne površine meliorativnog područja.

Ovo vodoprivredno preduzeće obavlja poslove održavanja i funkcionisanja 1350 propusta na kanalima, 11 mostova, 457 kaskada kao i 1629 m zacevljenja same kanalske mreže.

Osim što odvode suvišnu površinsku i podzemnu vodu sa poljoprivrednog zemljišta počev od obronaka Fruške Gore, meliorativni - spojni kanali koji se nalaze u blizini naseljenih mesta povezani su sa uličnim odnosno putnim kanalima koji prolaze kroz naselja i zajedno sa njima vrše odvodnju suvišnih voda iz samog naselja do krajnjeg recipijenta, odnosno do reke Save.

Aktuelno

 1. Sanacija sistema za odvodnjavanje Čikas
 2. Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u stambenom naselju KPD u Sremskoj Mitrovici
 3. Sanacija odbrambene linije reke Save – leva obala Save od Hrtkovaca do Jamene km 176 + 000 – 172 + 000
 4. Sanacija desnoobalnog savskog nasipa na km 25 + 800, lokalitet ustave "Stojšića Bogaz"
 5. Sanacija ustave i crpne stanica "Bosut"

Detaljnije...

Istorija:

Prvi radovi na odvodnjavanju za vreme cara Proba (276-282), prva vodna zajednica osnovana 07.09.1924, pod imenom “HIDROSREM” funkcioniše od 31.12.1989. god.
Detaljnije...

Delatnost:

 • Gazdovanje vodnim resursima,
 • Iskorišćavanje i upotreba voda,
 • Zaštita voda i zaštita od štetnog dejstva voda,
 • Održavanje i izrada hidrotehničkih objekata na regionalnim i magistralnim putevima.

Za sve radove posedujemo veliku licencu ministarstva građevina.
Detaljnije...

Područje delovanja:

Prostire se na središnjem delu Srema. Sa zapada granicom političke opštine Šid, sa severa vododelnicom Fruške Gore, sa istoka vododelnicom kanala Jelenci između katastarskih opština Hrtkovci – Platičevo, Ruma – Kraljevci i Irig – Neradin, do vododelnice Fruške Gore, te sa juga rekom Savom.
Detaljnije...

Struktura Preduzeća

Šema organizacije rada u preduzeću
Detaljnije...

Oprema i Objekti

Preduzeće od opreme i objekata poseduje:

 • Tri hidraulučna bagera,
 • Buldožer,
 • Kamione,
 • Vučni voz,
 • Muljne pumpe geodetski instrumenti tarup za terupiranje šiblja, veker i sva ostala potrebna graževinska mehanizacija.
 • Prvi u Vojvodini Bager ''Liebhher'' sa sa rukom od 18 m, a krajem aprila dolazi ''Caterpilar'' takođe sa dugom rukom.
 • Prvi u Vojvodini imamo tarup, uskoro stiže i drugi.

Detaljnije...

Značajni radovi:

 • Sanacija brane Borkovac,
 • izgradnja obaloutvrde u Šabcu,
 • ...

Detaljnije...